Vätska

Kompressorer och pumpar för lossning av vätskor

Vill du ha mer information - kontakta oss.

GD150

GD150 är en lamellkompressor, speciellt utvecklad för trycklossning av flytande gods från tankbilar och tankcontainers.
Konstruktionen med en helt oljefri tryckkammare där lameller i en rostfri rotor, genererar övertryck garanterar en 100-procentig oljefri luftleverans.

Drivning: Kardanaxel från kraftuttaget eller hydraulik.
Kapacitet: Upp till 2 500 l/min
Tryck: Max 2,5 bar
Varvtal: 1 000 – 1 600 rpm
Vikt: 32 kg

GD175

GD175 – en vidareutveckling av den väl beprövade GD150 – är en lättviktig, lamellkompressor, speciellt utvecklad för trycklossning av flytande gods från tankbilar och tankcontainers med rostfri rotor. GD175 har en kraftigare drivaxel (30 mm = samma som
J200) och större in- och utlopp (2”) än GD150.

Drivning: Kardanaxel från kraftuttaget eller hydraulik.
Kapacitet: Upp till 3 200 l/min
Tryck: Max 2,5 bar
Varvtal: 1 000 – 1 600 rpm
Vikt: 42 kg

SC200

SC200 är en kompakt skruvkompressor. SC200 är konstruerad för lossning av flytande produkter med 100% oljefri luft.
SC200 arbetar med kontaktfria skruvar inne i kompressionskammaren. En SC200 har alltså mycket låga drifts- och underhållskostnader.

Drivning: Kardanaxel från kraftuttaget eller hydraulik.
Kapacitet: Upp till 2 800 l/min
Tryck: Max 2,5 bar
Varvtal: 1 200 – 1 800 rpm
Vikt: 42,5 kg

AACA FlexSlang

FlexSlang har utvecklats för att förenkla montage och reducera temperaturen kring kompressorn. Kompressorerna GD150, GD175 och SC200 är lätta att montera på de flesta chassien på marknaden.

Med hjälp av AACA FlexSlang blir nu hela montaget inte bara lätt och smidigt – det går rasande snabbt att färdigställa hela montaget.

Mustang 75 Super Atex

MUSTANG 75 Super kan pumpa nästan vilken vätska som helst, vare sig den har hög eller låg viskositet, med maximal volymeffektivitet. 3″ eller 4″ slang. MUSTANG 75 Super är tillverkad i legeringar vars egenskaper motsvarar en syrafast tank. Temperaturområde från – 30 °C till + 250 °C.

Drivning: Hydraulik.
Kapacitet: Upp till 1 100 l/min (vatten)
Tryck: Max differentialtryck 10 bar
Varvtal: Upp till 700 rpm
Vikt: 66 kg

STP20

En rostfri lobpump. Kompaktheten hos STP20 innebär ett minimum av plats för montering. Mot extra beställning kan pumpen förses med förslutna värmetankar för temperaturkänsliga produkter. Rotorhuset kan vändas, lämplig för 4″ slang. Ett brett utbud av packningar och tätningar finns.

Drivning: Hydraulik.
Kapacitet: Upp till 1 050 l/min
Tryck: Max 10 bar
Varvtal: 1 000 rpm
Vikt: 63 kg

Service Exchange = Gardner Denvers utbytessystem

Kompressorer med denna märkning ingår i Gardner Denvers utbytessystem. Det betyder att du kostnadseffektivt kan byta ut en kompressor i befintlig installation.

HYDRAPAK

För den optimala säkerheten och kontrollen på den hydrauliska driften.

XK12

En kontaktlös skruvkompressor för lossning av alla typer av produkter från tankbilar.

GD150

Lamell-kompressor för trycklossning från bil och/eller container.

GD175

Lamellkompressor med 2″ in- och utlopp för trycklossning.

SC200

Skruvkompressor med 2″ in- och utlopp för trycklossning.

J200

Lamellkompressor med 2″ in- och utlopp för trycklossning.

SL - SLS

En utmärkt, luftkyld kompressor för miljöarbete.

Pumpar

Nedan presenteras utbudet av pumpar.

Mustang ATEX

Den mångsidiga pumpen för både hög och låg viskositet.

Phantom 60

Pump gjord i legeringar som motsvarar syrafast tank.

Venus 75/100

Gaspump i stål alt. rostfritt stål.

stp20

Idealisk pump för transport av livsmedel med stor variation i viskositet.