Följ oss på

AACA Sekretesspolicy

AACA Group AB ska genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder begränsa tillgången till personuppgifterna och endast ge behörighet till sådan personal som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra sina åtaganden.

 

AACA Group AB ska behandla personuppgifter med sekretess enligt lagen om offentlighet och sekretess (2009:400), samt att personer med behörighet att behandla personuppgifterna hos AACA Group AB har ingått särskild sekretessförbindelse eller upplysts om att särskild tystnadsplikt föreligger enligt avtal eller gällande rätt.

ÅTER TILL KONTAKT

Copyright: AACA Group AB 2017