Följ oss nu på

Vi har börjat byta ut etiketterna på samtliga oljekvaliteter. Innehållet är fortfarande det samma. I samband med en mindre förändring av vår logotyp gjorde vi en översikt av signalfärg och utseende på AACA's specialoljor för kompressorer. När du nu får en flaska som inte helt stämmer överens färgmässigt med de föregående kan du vara helt försäkrad om att innehållet fortfarande är samma som förut och det bästa som finns att tillgå för din kompressor.
Höst och vinter 2018 har varit fylld av montage. Orderstocken för 2019 är välfylld.
Ett stort TACK till alla kunder och alla andra intresserade som besökte vår monter på ELMIA Lastbil 2018.
Vi är mycket glada över den uppmärksamhet vår monter fick i år. Ett speciellt tack till Stefan Carlsson, Bulk & Containerfrakt. Hans fräcka DAF XF, påbyggd hos oss på AACA, blev ett läckert inslag i montern. Våra tillbehör från Gondrom fick stor uppmärksamhet från hela Norden. När vi lämnade mässområdet hade vi med oss beställningar på både nya byggnationer och tillbehör. AACA = Allt mellan tank och silo.

Copyright: AACA Group AB 2017