Följ oss på

AACA Kvalitetspolicy

AACA ska kunna erbjuda hög kvalitet för att kunna tillfredsställa våra kunders behov och förväntningar till konkurrensmässiga priser. Detta uppnås genom kunskap och kännedom inom vårt affärsområde.

  • Vi följer fastlagda metoder, specifikationer och ritningar i vårt arbete.
  • Vi utvecklar kontinuerligt våra kunskaper för att öka vår konkurrenskraft.
  • Vi arbetar ständigt med att förebygga och reducera eventuella kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
  • Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders behov.
  • Vårt agerande, våra åtaganden och alla våra produkter samt den service vi utför ska uppfattas som uttryck för kvalitet.

 

ÅTER TILL KONTAKT

Copyright: AACA Group AB 2017